Aktiviteter 2017

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

Aktiviteter för DLF 2017:


Detta har skickats ut via post till alla medlemmar:


Medlemmar i Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening kallas härmed till årsmöte lördagen den 25 mars 2017 klockan 16.00.


Plats: Kumla skolans matsal, Tors väg 12, Trollbäcken. Buss 819 eller 824 hållplats Kumla skola.

Karta: Klicka här


Dagordning enligt stadgarna, övriga handlingar delas ut på mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse finns även på vår hemsida www.drevviken.com. Klicka här för att läsa verksamhetsberättelsen för 2016 och årsmötes handlingar för 2017.


OBS. Tag med fiskekort tillika röstkort. Medlems rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt till ombud, som dock endast kan företräda en medlem. Ombud skall kunna visa fiksekortet för den han representerar.


Efter årmötet erbjuds den som deltagit i mötet, att tillsammans med eventuell respektive, möjlighet att delta i en gemensam middag, en varm buffé med asiatiska förtecken. Menyn är subventionerad och erbjuds för endast 75 kr/person.


OBS: Det ingår endast bordsvatten/lättöl i priset, tag därför med egen dryck om så önskas. Vi kommer även att ha vin/öl samt avec till självkostnadspris i baren.


För att delta i måltiden ber vi att du snarast betalar in 75 kr/person till vårt plusgiro 9 07 98-0 och anger namn och medlemsnummer. Behöver du inbetalningskort finns det på närmaste Nordea-kontor.


Pengarna måste finnas på vårt konto senast den 20 mars 2017 för att vi skall hinna beställa mat i tid.Styrelsen hälsar dig varmt välkommen!


Pimpelfiske Söndagen den 5/2 Avgjord läs om resultatet under Tävlingsresultat 2017


Det blir pimpelfiske imorgon!

Tävlingsregler Pimpelfiske (Ingen anmälningsavgift)


Tävlingsstart:

Utgår från klubbstugan kl.10.00 och avslutas cirka kl.15.00.


Säkerhet:

Glöm ej säkerhetsutrustning för isfiske! Läs mer här, Mer om issäkerhet

OBS!!

Klubben tar inget ansvar gällande isens hållbarhet, klubben kommer att gå på rekommendationer ifrån kommunerna. http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Friluftsliv/Sjoisbanor/


Regler:

Vid startskott utgår alla tävlande från klubbstugans strand. Var tävlingsområdet blir meddelas på plats.

Sluttid då de tävlande skall vara åter meddelas på plats.

Man får inte förborra före tävlingens start. Borren skall borras fast i isen under tävlingen.

Längsta abborren är det som gäller, mätdon kommer att delas ut vid tävlingsstart.

 

Priser:

1:a, 2:a och 3:e pris kommer att delas ut och bestå av fiskerelaterade saker.


Ismete/Angelfiske Söndagen den 5/3 Avgjord, läs om resultatet på Tävlingsresultat 2017


Tävlingsregler Ismete/Angelfiske (Ingen anmälningsavgift)


Tävlingsstart:

Utgår från klubbstugan kl.07.00 och avslutas cirka kl.12.00 om isen håller.


Säkerhet:

Glöm ej säkerhetsutrustning för isfiske! Läs mer här, Mer om issäkerhet

OBS!!

Klubben tar inget ansvar gällande isens hållbarhet, klubben kommer att gå på rekommendationer ifrån kommunerna. http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Friluftsliv/Sjoisbanor/


Regler:

Vid startskott utgår alla tävlande från klubbstugans strand. Var tävlingsområdet blir meddelas på plats.

Sluttid då de tävlande skall vara åter meddelas på plats.

Man får inte förborra före tävlingens start. Borren skall borras fast i isen under tävlingen.

Längsta fisken är det som gäller, mätdon kommer att delas ut vid tävlingsstart.

Högst 10 stycken angeldon är tillåtet med trekrok eller angelkrok per fiskekort. 

Spark får användas inom tävlingsområdet dock inget motordrivet fordon.

OBS!! Alla fiskar under 40 cm och över 75 cm skall tillbaka ner i sjön levande.


Priser:

1:a, 2:a och 3:e pris kommer att delas ut och bestå av fiskerelaterade saker.