Fiskeregler

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

Fiskeregler


Gäller från 1 januari 2013  Antagna årsmötet den 24 mars 2012      Ladda ner Fiskeregler


§ 01

a) Medlemskortet ska alltid medföras vid fiske.

b) Utlagda redskap ska vara märkta med ett stort D (Drevviken) samt medlemsnummer på vakarna.


Schema över tillåtna redskap per fiskekort


§ 02

a) Mete och/eller spinn max 3 st spön med tillhörande lina.

Vid större familjer högst 1 st fiskespö per fiskande.

b) Angel och ismete betraktas som samma sak. Max 5 st redskap per fiskekort.

c) Pimpel, dragrodd, löjnät, håv för glifiske.


§ 03

a) Generellt förbud mot nätfiske gäller. Separat tillstånd för nätfiske kan fås efter ansökan hos föreningen.

b) Minsta maskstorlek på nät är 50 mm. Max nätlängd är 60 meter (2 st nät) i Drevviken eller 30 meter (1 st nät) i Långsjön vid varje fisketillfälle.

c) Vid tillstånd är fiske med nät tillåtet tiden 15 juni – 31 augusti från klockan 19:00 till 07:00 påföljande dag. Tiden 1 september – 31 december från kl 17:00 till 08:00 påföljande dag.

d) Fiske med nät är förbjudet hela året på Stockholms Stads och Stiftelsen Stora Sköndals fiskevatten i Drevviken. Dessa vatten är skuggade på kartan.

e) Nät får ej läggas utanför allmänna badplatser eller privata tomter.


§ 04   

Mörtstugor är tillåtna tiden 1 december – 30 april.


Beaktas vid allt fiske

§ 05

Allt fiske med båtmotorn igång är förbjudet, exempelvis trolling och vertikalfiske.


§ 06

Vid fiske med handredskap får max tre st fiskar per kort (gäller även gästkort) och dag behållas.

Gäller endast gädda och gös.


§ 07   

Fångad gädda och gös kortare än 40 cm eller längre än 75 cm mellan nosen och stjärtfenans yttersta spets skall släppas tillbaka i sjön på fångstplatsen.


§ 08   

Fångad fisk får ej försäljas.


§ 09

Käftfiske får endast ske enligt de anvisningar som fastställs vid föreningens årsmöte.


§ 10 

Iakttag vid allt fiske i närheten av badplatser och privata tomter, särskild hänsyn till badgäster och tomtinnehavare.