Styrelsen

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

Styrelsen 2018:


Kontakta styrelsen via mail:

styrelsen@drevviken.com

Ordförande

Måns Bergmark

Vice ordförande

Robert Olsson

Kassör

Kiew Löfblom

Sekreterare

Hans Ledstedt

Vice sekreterare

Jim Backne

Ledamot

Göran Österlund

Ledamot

Johnny Bergström

Husfogde

Johan Fremdling

Suppleant

Lars Jansson

Suppleant

Kenneth Thor