Tillsyningsmän

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

Fisketillsyn

 

Fisketillsyn sker löpande av föreningens tillsynsmän som säkerställer att fiskeregler följs och att fiskande innehar medlemskap.

 

 

 

 

 

Sammanhållande för föreningens tillsynsmän:

 

Anders Löfblom

073-036 72 73

 

 

Tillsynsmän:

 

Jonas Andersson

08-798 44 12 alt. 070-910 33 04

Pierre Berlin

08-776 21 48

Bengt Ove Hammarberg

08-742 67 53

Agne Pålsson

08-604 02 02 alt. 076-240 77 99

Kjell Levin

08-742 16 10